ENTEGRE POLİTİKA

Kumaş Dış Tic. Tekstil olarak politikamız teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, sahip olduğumuz birikim ve tecrübemizi, insana ve çevreye duyarlı bir şekilde kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak hizmet vermektir.

Şirketimizin istikrarlı bir şekilde büyümesi için; toplam Kalite yönetiminin ilkeleri doğrultusunda var gücümüzle çalışıp verimli enerji kullanımı ile müşterilerimizin istek ve beklentilerini karşılamak, çalışanlarımızın çalışma ve yaşam standartlarını yükseltip, güvenilirlik, kalite ve renk devamlılığından ödün vermeden, markamıza bağlı müşteriler oluşturmak, yaşadığımız çevreyi korumak, İSG uygulamalarını en üst düzeyde uygulamaktır.

Yürürlükte olan standart ve mevzuatlara uyarak, daha sürdürülebilir bir yaşam için enerji verimliliği ve tasarrufu sağlamak, çevre kirliliğinin önüne geçmek, çevre performansını arttırmak, iş kazalarının ortaya çıkmasını önlemek, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları sağlamak, riskleri azaltmak ve tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımızın da katılımını sağlayarak sürekli daha iyi olmak ana hedeflerimizdendir.

• Kurulu kapasitesini en yüksek seviyede kullanmak,
• Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak kaliteden taviz vermeden, verimi, satış ve üretim potansiyelimizi arttırmak,
• Sürekli ve güvenilir bir kalite çizgisini hedef alarak her zaman tercih edilen bir konumda olmak, bu konumunu sürdürmek ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak,
• Uluslararası standartlara uygun üretim yapmak,
• Tüm firma çalışanlarında Kalite,Çevre,İSG ve Enerji bilincini geliştirmek, bir sonraki prosesin müşteri olarak algılanmasını sağlamak,
• Çalışanların motivasyonunu en üst düzeyde tutmaya çalışmak ve iş güvenliği kurallarına tam olarak uyulmasını sağlamak, bunun için modern yöntemlerden yararlanmak,
• Çalışanların sürekli gelişmelerine olanak sağlayarak, verimliliklerini ve yaratıcılıklarını arttırarak, dayanışma ve güvene dayalı bir çalışma ortamı yaratmak,
• Müşterinin ürünü zamanında ve üst kalitede temin edebilmesini sağlamak, müşteri memnuniyetini arttırmak.
• Çevre Yönetim Sistemi gereksinimi olarak, atıkların azaltılması, geri kazanımı ve bertarafını sağlayarak kirliliği önlemek, toplumu ve çevreyi korumak.
• Enerji, Hammadde ve Doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
• Riskleri belirlemek, risklere ilişkin kontrol önlemlerinin alınmasını içeren risk yönetim metodolojisini firmamız, müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz için kurmak.